Základné údaje

Poloha

Obec Radošina sa nachádza v Nitrianskom kraji, v juhozápadnej časti Topoľčianskeho okresu, na rozhraní pohoria Považského Inovca a Nitrianskej pahorkatiny. Zemepisnú polohu charakterizujú súradnice 17° 56´  17, 5´´  východnej zemepisnej dĺžky a 48° 32´ 44,2´´ severnej zemepisnej dĺžky. 

Obec leží vo výške 216 m n.m, jej katastrálne územie sa rozprestiera na rozlohe 3 438 ha. Podľa regionálneho geomorfologického členenia patrí celku Považský Inovec a do dvoch podcelkov Krahulčie vrchy a Inovecké predhorie. Najvyšší vrch Marhát má 749 m n. m

Na území obce sa nachádza významný zdroj pitnej vody , z ktorého je vodou zásobovaných deväť obcí.   Územie obce patrí do povodia rieky Nitry, územie obce odvodňuje potok Radošinka.

Radošina patrí do klimatickej oblasti označovanej ako teplá, mierne suchá s miernou zimou. V katastrálnom území obce sa na svahoch Považského Inovca nachádzajú prevažne dubové a dubovo-hrabové lesy.

 

Štatistické údaje k 31.12.2015
Počet obyvateľov - 1968
Radošina:
1753Bzince:
215
Muži: 863Muži: 100
Ženy: 890Ženy: 115
Dospelí: 1460Dospelí: 170
Deti:293Deti: 45

 

 

 

Top