Úradná tabuľa

Rokovanie Obecného zastupiteľstva sa presúva na pondelok 3.10.2022

Vzhľadom k pracovnému zaneprázdneniu viacerých poslancov sa dnešné zasadnutie Obecného zastupiteľstva presúva na pondelok 3.10.2022 o 18.00 hod.

Verejná schôdza občanov v Bzinciach

Pozývame občanov Bziniec na verejnú schôdzu občanov za účasti poslancov Obecného zastupiteľstva.


Schôdza sa bude konať v stredu 20.apríla 2022 o 17.00 hod. v kultúrnom dome v Bzinciach.

Hlavným bodom programu je riešenie využitia budovy bývalej základnej školy v Bzinciach.

Zmena termínu rokovania OcZ - dňa 14.3.2022 o 18.00 hod.

Oznamujeme občanom, že rokovanie Obecného zastupiteľstva v Radošine sa presúva zo 16.3.2022 na 14.3.2022 o 18.00 hod. t.j. v pondelok. Program rokovania sa nemení.V zmysle záverov zasadnutia ústredného krízového štábu zo dňa 6. marca 2020 Vám oznamujeme, že zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 9.3.2020 sa bude konať s vylúčením verejnosti.

 


Top