Radošina - Aktivity

Aktivity

Mesiac Úcty k starším

Členovia Klubu dôchodcov v Radošine, si aj v tomto roku 17. októbra 2013 pripravili slávnostné posedenie z príležitosti mesiaca Úcty k starším. Akcie sa zúčastnila starostka obce JUDr. Kolková Marta a zástupkyňa Okresného výboru jednoty dôchodcov Topoľčany pani Kondrlová Anna. Program si ako každý rok, pripravili členovia nášho klubu. Básne výstižné na dôchodcovský vek predniesla pani Helena Vražbová a s vlastnou tvorbou poézie nás milo prekvapila pani učiteľka Hauptvogelová Jozefína. Krátkym príhovorom prispela i pani Helena Streicherová. Potom nasledoval spev našich členov zo speváckej skupiny Radošania. V diskusii vystúpila pani starostka JUDr. Kolková Marta, ktorá nás potešila správou o rekonštrukcii „ Zeleného domu“ v r. 2014, kde sídli aj Klub dôchodcov. Zástupkyňa OV JDS pani Kondrlová nám zaželala veľa úspechov v činnosti nášho klubu, aby naše stretnutia a ďalšie akcie boli tak úspešné ako dnes. Nová členka klubu pani Eva Beňová  sa vyjadrila, že sa cíti veľmi dobre medzi nami, čo nás potešilo. Potom nasledovalo výborné pohostenie. Všetko čo k tomu patrí, zabezpečila p. Vražbová Helena, a veľa dobrých koláčikov napiekli naše členky. Nálada bola  tak dobrá, že sa sme veľmi ťažko rozchádzali do svojich domovov, k svojim rodinám. Už sa tešíme na ďalšie stretnutie, ktoré  máme každý štvrtok o 15.00 hod. Tak neváhajte, a príďte aj vy medzi nás !

Fotografie

Streicherová H.

OKTÓBER – mesiac úcty k starším

Pri tejto príležitosti vedenie Klubu dôchodcov pripravilo pre svojich členov posedenie, ktoré sa uskutočnilo 13.10.2011 v priestoroch klubu a bolo spojené s občerstvením a kultúrnym programom.

Na toto posedenie bola pozvaná aj starostka obce JUDr. Marta Kolková, ktorá sa pre iné pracovné povinnosti ospravedlnila.

Posedenie otvorila a prítomných privítala predsedníčka klubu p. Helena Štreicherová. Vo svojom príhovore hovorila o radostiach i starostiach starších, ale hlavne o potrebe úcty k nim. Po príhovore p. Mária Štreicherová predniesla svoju báseň Úcta k starším a p. Jozefína Haupvogelová zarecitovala básne venované seniorom.

Pri hojnom občerstvení, o ktoré sa postaralo vedenie klubu a ku ktorému prispeli aj viaceré členky klubu svojimi koláčikmi a ovocím z vlastných zdrojov, prebiehalo posedenie v družných debatách a v príjemnej atmosfére.

Posedenie, ktorého sa zúčastnilo dvadsať členov a štyria hostia, zvlášť spríjemnilo vystúpenie speváckeho zboru „Radošanky“ krásnymi piesňami, za čo im úprimne ďakujeme.

Šťastní a v dobrej nálade sme sa rozišli do svojich domovov.

Mgr. J. Hauptvogelová

Poznaj svoje hlavné mesto,

to bol cieľ poznávacieho zájazdu do Bratislavy, na ktorom sa zúčastnilo šestnásť členov Klubu dôchodcov dňa 4. októbra 2011. Program zájazdu a sprievodkyňu zabezpečila Mgr. Mária Escherová.

Prvým bodom programu bola prehliadka mesta, ktorá mala orientačný charakter s patričnými informáciami sprievodkyne – našej rodáčky – Mgr. Antónie Antalíkovej.

Po nej sme navštívili všeobecne známy pamätník Slavín, odkiaľ sme mali krásny výhľad na panorámu mesta.

Zo Slavína sme sa presunuli na Bratislavský hrad. Oboznámili sme sa s históriou hradu a navštívili sme hradné múzeum, kde sme si prezreli výstavu pod názvom Svedectvo času od 2. tisícročia pred naším letopočtom. V súčasnosti je hrad v rekonštrukcii a prebiehajú archeologické výskumy.

Zlatým klincom programu bola prehliadka Dómu sv. Martina, ktorý je považovaný za skvost gotiky. V minulosti bol i korunovačným chrámom, v ktorom okrem iných bola korunovaná i panovníčka Mária Terézia. Krásny umelecký zážitok nám poskytla prehliadka krásne zdobených liturgických predmetov – monštrancií, kalichov, krížikov, patén... – všetko zo 16. až 19. storočia.

Plní obdivu a emócií z návštevy Božieho chrámu sme sa odobrali na návštevu parlamentu NR SR. Po bezpečnostnej prehliadke nás privítala pracovníčka parlamentu, oboznámila nás s históriou parlamentu, s jeho súčasným zložením a úlohami. Potom sme sa odobrali do rokovacej sály, v ktorej má každý člen vlády, prezident, poslanci a vysokí politickí činitelia určené miesto. I nám bolo dovolené posedieť si v kreslách našich politikov, prezrieť si zariadenie rokovacej sály, čím sme získali predstavu, ako pracuje parlament po technickej stránke. Pri odchode sme si prezreli umelecké diela Albína Brunovského, ktoré zdobia priestory parlamentu.

Posledným bodom programu bola návšteva Múzea hodín v dome U dobrého pastiera. Nachádzajú sa tu rôzne typy nástenných, stolových a prekrásne zdobených krbových hodín pre aristokraciu zo 17. – 19. storočia. Odchádzali sme s pocitom uznania, čo dokázali vytvoriť majstri hodinári v minulých storočiach.

Týmto sa náš program naplnil, rozlúčili sme sa s našou sprievodkyňou poďakovaním za ochotu a fundované informácie o histórii nášho hlavného mesta.

Cestou domov sme sa ešte zastavili v IKEII, prezreli sme si bytové zariadenia a s pocitom dobre využitého času a peknými zážitkami sme sa vrátili domov.

Mgr. J. Hauptvogelová

Naučili sme sa opäť  niečo nové

S radosťou sme privítali správu, že v predveľkonočnom období sa uskutoční kurz maľovania kraslíc. V tradičnom čase posedenia nášho klubu sa priestor  klubu 11. marca 2010  zmenil na tvorivú dielňu. Lektorkou bola pani Mária Chmelárová z Prašíc, ktorá veľmi podrobne vysvetľovala techniku ornamentálnej maľby vajíčok. Priniesla si potrebné nástroje, napr. zubársku vŕtačku, špendlíky, staré ceruzky, špajle, polystyrénovú podložku, lepidlo, ozdobné stužtičky, sprayovú farbu na nastriekanie výduškov, farbu na maľovanie, kahanček na zohrievanie voskovej farby, ale i veľké množstvo nádherných hotových kraslíc, ktoré bolo možné si zakúpiť. Kraslice boli rôznej veľkosti od perličích až po pštrosie.

Prítomné členky pozorne počúvali vysvetľovanie a názorné ukážky postupov pri zhotovovaní kraslíc, a to od ich vyfúknutia až po úplné zhotovenie. Postupne sa pripájali aj záujemkyne z radov našich členiek, aby si to vyskúšali, namaľovali svoje prvé kraslice a zúročili nadobudnuté vedomosti. Radosť z výrobkov pramenila zo srdca, keď sa navzájom jedna druhú posmeľovali a nešetrili chválou.

Účasť na akcii bola veľmi dobrá a potešilo nás aj niekoľko mladých občianok z Radošiny. Je už dobrým pravidlom, že keď vyhlásime akciu cez miestny rozhlas, pozývame nielen členky klubu dôchodcov, ale aj ostatnú širokú verejnosť. V mnohých domácnostiach sa bude ľahšie realizovať veľkonočná dekorácia, veď tam budú „svietiť“ aj ručne maľované vajíčka. Aj v tomto prípade platilo, že „raz vidieť je viac, ako stokrát počuť“.

Na záver vďaka našej pani lektorke, ktorej snaha vyústila do veľkého záujmu prítomných, obdivu a úcte. Nech aj táto krásna tradícia zostáva v našich srdciach.