Rok 2013

80- roční jubilanti poďakovali za dožitý vysoký vek svätou omšou 25. mája 2013. Stretlo sa ich sedem, mnohí z nich sa opäť videli po mnohých rokoch a navštívili svoje rodisko aj zo vzdialených kútov Slovenska. Svätá omša ako poďakovanie za prežitý vek svedčila o tom, že si vážia Božie požehnanie a milosť, ktorou ich Boh až do takého vysokého veku sprevádza a ochraňuje. Na svätej omši sa stretlo s nimi nielen spoločenstvo veriacich farnosti, ale aj ich príbuzní. Po svätej omši krátko pri malom občerstvení a v družnej debate posedeli spolu v priestoroch Klubu dôchodcov.

Rok 2012

 

Sv. omša za šesťdesiatnikov

 

V sobotu 29. septembra ďakovali za život tohtoroční šesťdesiatnici. O 16. hod sa stretli v kostole na spoločnej svätej omši, čítali nedeľné čítania, keďže sv. omša bola už s platnosťou na nedeľu, niesli obetné dary a na záver poďakovali v prvom rade Pánu Bohu za milosť dožitia sa tohto veku a tiež p. dekanovi Ľ. Havranovi za odslúženie slávnostnej sv. omše. Spoločne sa odfotili v kostole, a potom si posedeli v družnej debate do dlhých nočných hodín v jedálni ZŠ. Zdá sa, že si naozaj mali čo povedať a že pre nich stretnutie bolo príjemné.

 

Svätá omša za sedemdesiatnikov

Na svätej omši bolo dvadsaťjeden sedemdesiatnikov s bohatou účasťou príbuzných. Po svätej omši mali posedenie, ktoré bolo pre mnohých z nich stretávkou po mnohých rokov. Ako hostí si prizvali vdp. Havrana, ktorý pre nich svätú omšu odslúžil a pani starostku JUDr. Kolkovú.

 

Svätá omša za účasti osemdesiatnikov

Vekom ubúda počet zúčastnených, ale radosť z dožitého veku je o to väčšia. Osemdesiatnikov bolo len päť, ale životaschopnosť niektorých z nich bola obdivuhodná. Blahoželanie k dožitému veku od p. dekana bolo ľahko humorné, keď im neželal dlhý vek, ale skôr schopnosť zvládnuť s Božou pomocou ťažkosti, ktoré sa k tomuto veku neodmysliteľne pripájajú a nestratiť dôveru v Boha.

 

Dožiť sa deväťdesiat rokov

sa málokomu podarí. Dve jubilantky z našej farnosti – Helena Manasová z Radošiny a Mária Petrusová z Behyniec sa v nedeľu 15. apríla poďakovali svätou omšou za dar tak dlhého života. Veriaci sa tešili spolu s nimi. Hoci nohy sú už poslabšie, duša je silno priľnutá k Pánovi. Možno krajšie svedčiť o viere?

 

Rok 2011

Svätá omša za jubilantov - šesťdesiatnikov rok 2011

 

Popoludní v sobotu 17. septembra 2011 odslúžil p. dekan Ľ. Havran svätú omšu za občanov žijúcich alebo pokrstených v Radošine, ktorí v tomto roku oslavujú 60 rokov života. V krásnej atmosfére svätej omše vyzval všetkých prítomných, aby poďakovali Pánu Bohu za to, že sa tohto jubilea dožili, veď každý deň je osobitným darom pre nás a nie všetci i z jubilujúcich sa tohto veku dožili. Po svätej omši jubilantov pred kostolom pozdravil svojím krásnym spevom miestny spevácky zbor a potom sa stretli a posedeli spolu pri spomienkach i malom pohostení, na ktoré prizvali i p. dekana.

 

Svätá omša za jubilantov - päťdesiatnikov rok 2010

Stáva sa milou tradíciou, že sa každý rok slúžia sväté omše za jubilujúcich farníkov. Je taká malá stretávka a zároveň duchovný bonbónik pre tých, ktorí sa v roku dožívajú okrúhleho jubilea - 50, 60, 70 alebo 80 rokov. Po nich si jubilanti zvyknú spolu posedieť a porozprávať sa, niekedy sa i pohostiť. Dožiť sa nejakého z týchto jubileí sa nepodarí každému, o to viac si Pán zaslúži poďakovanie za život. Aj keď niekedy nie je ľahký, svätá omša pripomína v roku jubilea, kde je nádej pre každého z nás. Je to čas na zamyslenie a zastavenie sa.

Jubilanti - päťdesiatnici
Top