Informácie

KONTAKT

Rímskokatolícky farský úrad
Mons. Milan Kupčík, dekan
Piešťanská 35
956 05 Radošina
tel.: 038 53 98 281

VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA

Denne okrem nedele, pol hodiny pred svätou omšou vo farskom kostole

K prvému piatku:
V Radošine v pondelok od 16:30 – 18:00 hod.
V stredu po rannej svätej omši
V piatok  od 15:00 – 16:30 hod.
V Behynciach v utorok od 15:00 – 18:00 hod.
V Bzinciach od 16:30 – 18:00 hod.

ADORÁCIA

V Radošine na prvý štvrtok - nočná od 23.00 -24.00 hod.

V Radošine na prvý piatok od 15:00 – 18:00 hod.

 

KATECHÉZA

Sviatosť krstu

Rodičia, ktorí žiadajú o krst svojho dieťaťa si dohodnú termín krstu a katechézy pred ním s kňazom osobne alebo telefonicky

Sviatosť manželstva:

Snúbenci asopň tri mesiace pred plánovaným termínom sobáša prídu na farský úrad a žiadajú o prijatie sviatosti

Príprava dospelých na prijatie sviatostí:

Príprava na prijatie sviatosti krstu dospelých, príp. iných sviatostí trvá dva roky.

Top