Symboly obce

Symboly Bziniec boli schválené na dvanástom rokovaní obecného zastupiteľstva  dňa 16.6.2000, tak ako ich na prijatie odporučila Heraldická komisia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Erb Bziniec vychádzajúci z historickej predlohy – podľa pečate z 18. storočia, má túto podobu: v červenom štíte medzi striebornými bordúrami radlíc – čeriesla a lemeša zo zelenej, zlato šikmo mrežovanej pažite vyrastajúce tri zlaté bezosté klasy na listnatých stopkách, bočne odklonené.  Znamenie je vložené do dolu zaobleného, tzv. neskorogotického , či tiež španielskeho heraldického štítu. I keď sa v heraldickej tvorbe v minulosti používali rôzne tvary štítov, tento je v našej erbovej tvorbe najobvyklejší, používa sa  vo všetkých heraldických katalógoch s erbami miest a obcí.
    
Vlajka Bziniec pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej (1/9), červenej (2/9), žltej (1/9), bielej (1/9), žltej (1/9), zelenej (2/9) a žltej (1/9). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.
    
Zástava obce Bziniec má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka. Pomer jej strán však nie je záväzne stanovený, čo znamená, že zástava môže byť aj dlhšia. Zástava sa od vlajky odlišuje tiež tým, že kým vlajka predstavuje voľný kus textilu, ktorý sa vztyčuje na stožiar pomocou lanka , zástava je vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom, alebo kratším priečnym rahnom ( ak ide o koruhvu).

Top