Projekt: Kultúrny dom - stavebná úprava

Kód projektu: 309070Z591

Výzva: MAS-024/7.4/1-Výzva_podopatrenie_7.4_OZ Radošinka

Hlavný cieľ projektu:

Cieľom projektu je vytvárať kvalitnejšie podmienky pre trávenie voľného času, prostredníctvom rekonštrukcie strechy KD a vybudovanie nového bleskozvodu, čím sa podporí miestny rozvoj, zlepší sa komunitná činnosť, zvýši sa ochrana obyvateľstva.

Projekt rieši stavebné práce, ktorými sú:

- rekonštrukcia strechy Kultúrneho domu

- vybudovanie nového bleskozvodu

Top