Radošina - Zmluvy

Zmluvy


Číslo zmluvyDátum zverej.Zmluvný partnerSuma (EUR)s DPHPredmet 
2022005 01.10. ADOS Spokojnosť, s.r.o. 0,00 Nie zabezpečenie poskytovania opatrovateľskej služby Detail
ORP/ZO/2019/80 26.09. Slovenská agentúra životného prostredia 12 265,90 Nie nový záväzok Detail
15092022 15.09. Slovenská asociácia silných mužov 500,00 Nie reklama a propagácia Detail
18.7.2022 09.08. Divadlo Komédie 3 500,00 Nie odohranie divadelného predstavenia Pi čaj, miláčik! Detail
1/2022 08.08. REKONDÍCIA SK s.r.o. 62 976,12 Nie Kultúrny dom stavebná úprava Detail
290722/2 08.08. OPEN DOOR, s.r.o. 0,00 Nie vypracovanie žiadosti a súčinnosť pri úkonoch súvisiacich so žiadosťou Detail
26072022 29.07. Studnica n.o. 2 000,00 Nie odborné poradenstvo a realizáciu verejného obstarávania Detail
1370/2022/OkaŠ 16.07. Nitriansky samosprávny kraj 1 000,00 Nie dotácia na honorár účinkujúcim Detail
1129/2022/OKaŠ 14.07. Nitriansky samosprávny kraj 900,00 Nie Podpora športových aktivít detí Detail
418/2022/OCR 14.07. Nitriansky samosprávny kraj 1 250,00 Nie poskytnutie dotácie na podporu cestovného ruchu Detail
170001715 12.07. Západoslovenská distribučná, a.s. 1 564,20 Nie pripojenie odberných elektrických zariadení do distribučnej sústavy Detail
172022 01.07. Rekondícia SK, s.r.o. 0,00 Nie technická vybavenosť bytových domov Detail
3220211 16.06. Dobrovoľná požiarna ochrana SR 3 000,00 Nie poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR Detail
4112021 14.06. Packeta Slovakia, s.r.o. 1,00 Nie prenájom plochy Detail
9011/2021 13.06. Ing. Marián Péteri 2 350,00 Nie audit účtovnej závierky Detail
0548/22/SPPD/CEZ 09.06. SPP - distribúcia, a.s. 0,00 Nie údržba,sledovanie technického stavu a opravy plynárenského zariadenia Detail
0547/22/SPPD/CEZ 09.06. SPP - distribúcia, a.s. 1,00 Nie prenájom plynárenského zariadenia Detail
3042022 26.05. REKONDÍCIA SK s.r.o. 0,00 Nie bezodplatné užívanie pozemkov Detail
22042022 26.05. REKONDÍCIA SK s.r.o. 0,00 Nie realizácia stavby a stavebných objektov Detail
20052022 24.05. Flugel, a.s. 0,00 Nie dodávka a odber elektrickej energie Detail
309070Z591 12.05. Pôdohospodárska platobná agentúra 18 500,00 Nie Kultúrny dom - stavebná úprava Detail
77/2022/08431 06.05. COLAS Slovakia, a.s. 185 689,66 Nie obnova miestnej komunikácie Detail
1 04.05. Občianske združenie Spokojnosť 20,00 Nie vypracovanie sociálnych posudkov Detail
211042022 11.04. Mária Kusá 60,00 Nie parc.č. 24/11 v kat. území Bzince Detail
110420222 11.04. Mária Kusá 60,00 Nie parc.č.24/11 v kat.území Bzince Detail
11042022 11.04. Mária Kusá 1 400,00 Nie parc.č.23/4, 24/7, 24/6 a 25/5 v katast.území Bzince Detail
22-0055 04.03. DATALAN, a.s. 1 800,00 Nie technická podpora modulu prepojenia registratúry na ÚPVS Detail
Z_22_0054 04.03. Datalan, a.s. 1 438,66 Nie licencia,služby k APV Detail
Dodatok č.1/2022 02.03. Mesto Topoľčany 0,25 Nie pozemné komunikácie Detail
Dodatok 1/2022 02.03. Mesto Topoľčany 2,00 Nie stavebné a vyvlastňovacie konanie Detail
25012022 01.02. Miroslav Valachovič, Adriana Valachovičová 918,00 Nie par.č.239/16 Detail
28012022 01.02. Viktor Straus, Helena Strausová 3 429,00 Nie p.č. 1410/7,1410/8,1410/9 Detail
1/2022 24.01. Občianske združenie SPOKOJNOSŤ 20,00 Nie vypracovanie sociálnych posudkov Detail

Zobrazujem 1 až 33 z celkových 33 záznamov