Zmluvy


Číslo zmluvyDátum zverej.Zmluvný partnerSuma (EUR)s DPHPredmet 
2122020 07.12. Andrej Jánošík a Zuzana Brezinová 54,00 Áno parc.č.239/15 o výmere 4 m2 Detail
7122020 07.12. Ing. Adrián Šablický 67,50 Nie parc.č.101/19 o výmere 5m2 Detail
2122020 02.12. Slovenská republika - Štatistický úrad SR 0,00 Nie koncové zariadenia a SIM karty Detail
2020159KAOS 01.12. Defense Pro, s.r.o. 0,00 Nie odchytový služba Detail
20102020 11.11. HSH ízol, s.r.o. 250 069,31 Nie Obecný úrad-stavebná úprava, zníženie energetickej náročnosti budovy Detail
Dodatok č. 1 k zmluve č. OPKZP-PO2-SC211-2018-40/20 04.11. Slovenská agentúra životného prostredia 0,00 Nie Príloha č. 2 - Predmet podpory NFP Detail
11-921-72901260 14.10. Union poisťovňa, a.s. 92,00 Nie Fiat Doblo Detail
112/POD-406/20 07.10. Slovenská agentúra životného prostredia 5 000,00 Nie Obnova verejného priestranstva v Radošine Detail
02092020POI 05.10. Komunál - Servis, s.r.o. 30,00 Nie výber dodávateľa služieb poistenia na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Detail
2892020 01.10. TENDERnet s.r.o. 265,00 Nie licencia na použitie Diela - software TENDERnet Detail
2192020 21.09. Miroslava Čupková Bazalová 1 147,50 Nie parc.č. 1057/14 o výmere 85 m2 Detail
1892020 18.09. Miroslav Kadlic 5 535,00 Nie parc.č.2066/19,2066/18,2002/27,2067/9,8,7,5 Detail
1692020 17.09. ENVIMETAL s.r.o. 0,00 Nie zber a preprava odpadov Detail
1692020 16.09. Peter Šugra 5 720,00 Nie parc.č.2066/5 o výmere 220m2 Detail
Dodatok č. 2 05.08. STYLE-MONT, spol. s r.o. 309,04 Nie nevyhnutné práce a dodanie materiálu naviac Detail
5/ZO/2020 15.07. PROSPECT, s.r.o. 181 560,00 Áno Vodozádržné opatrenia v obci Radošina Detail
dodatok č. 1 07.07. STYLE-MONT spol. s r.o. 0,00 Nie zmeny položiek rozpočtu Detail
9011/2019 30.06. Ing. Marián Péteri 2 250,00 Nie audit účtovnej závierky Detail
162020 01.06. STYLE-MONT, spol. s r.o. 101 939,46 Áno práce na stavbe "Požiarna zbrojnica-stavebná úprava, zníženie energetickej náročnosti budovy." Detail
29052020 01.06. Consulting & Education Partners, s.r.o. 24,00 Áno služby externého manažmentu Detail
OPKZP-PO2-SC211-2018-40/20 19.05. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 189 000,00 Nie spolufinancovanie projektu "Vodozádržné opatrenia v obci Radošina" Detail
ZM-15/2020 15.04. IQ ideas, s.r.o. 95,00 Nie Rozsah a podmienky na implementáciu: kybernetickej bezpečnosti podľa Zákona o kybernetickej bezpečnosti č. 69/2018 a doplňujúcich vyhlášok NBÚ Detail
642020 08.04. Krošlák, s.r.o. 1 000,00 Nie finančný dar Detail
3200032 17.03. Dobrovoľná požiarna ochrana SR 3 000,00 Nie dotácia Detail
F404-20-003 16.03. CBC Slovakia, s.r.o. 1,00 Nie servisné práce Detail
OPKZP-PO2-SC211-2018-40 12.03. STUDNICA, n.o. 1 700,00 Nie zabezpečenie poradenstva a realizácia verejného obstarávania Detail
PHZ-OPK1-2019-003064 26.02. Ministerstvo vnútra SR 30 000,00 Nie dotácia na projekt: Požiarna zbrojnica - stavebná úprava, zníženie energetickej náročnosti budovy Detail
FF 404-20-009 26.02. CBC Slovakia, s.r.o. 41,00 Nie Canon IRAC3525i Detail
ZC-2583/20 26.02. Chmelár, s.r.o. 1 677,93 Áno osadiť okná a dvere Detail
1/2020/1 26.02. Mesto Topoľčany 0,19 Nie pozemné komunikácie Detail
12020 26.02. Mesto Topoľčany 1,43 Nie stavebné a vyvlastňovacie konanie Detail
25022020 26.02. KOSTE plus, s.r.o. 0,00 Nie hracie prvky a dopadové plochy detského ihriska Detail
29012020 14.02. LEDAS, s.r.o. 3 000,00 Nie verejné obstarávanie Detail
322020 06.02. Mgr. Zuzana Ščasná 2 322,00 Nie p.č. 65/37,p.č. 336/2 Detail
30122019 22.01. SIKOSERVIS, s.r.o. 80,00 Nie preventívne a ochranné služby v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi Detail
30/001/20 13.01. Prima Banka Slovensko, a.s. 200 000,00 Nie poskytnutie úveru Detail
1012020 13.01. Prima Banka Slovensko, a.s. 0,00 Nie úverový účet pre čerpanie a splácanie istiny Detail

Zobrazujem 1 až 37 z celkových 37 záznamov

Top