Zmluvy


Číslo zmluvyDátum zverej.Zmluvný partnerSuma (EUR)s DPHPredmet 
Dodatok č.3 30.11. Poľnohospodárske družstvo Šalgovce 231,54 Nie 3,8590 ha Detail
Kúpna zmluva 07.11. Ing. Viera Benedikovičová 3 415,50 Nie parc.č.1056/9 Detail
03-04/2015-PO 23.10. Ing. Michal Matejovič 2 983,50 Nie parc.č.9/9 Detail
02/2018 12.10. Juraj Piršel a manželka Michaela Piršelová 30,26 Nie p.č. 237/1 o výmere 178m2 Detail
28082018 11.10. Matej Siget ARTFABER 15,00 Nie prenájom 40 ks stoličiek Detail
032018 01.10. Norbert Antalík 1,00 Áno prenájom parcely č. 399/27 Detail
33/01/2018/PL 03.09. Prvá komunálna Finačná, a.s. 300,00 Nie dodávka tovaru zemného plynu Detail
1818300009-ZoVP 21.08. Západoslovenská distribučná, a.s. 0,00 Nie preložka elekroenergetického zariadenia Detail
1818300032-ZoS 21.08. Západoslovenská distribučná, a.s. 0,00 Nie výstavba elektroenergetických stavieb Detail
9002/2018 13.08. Ing. Marián Péteri 2 200,00 Nie audit účtovnej závierky,overenie výročnej správy,audit konsolidovanej účtovnej závierky, overenie konsolidovanej výročnej správy, overenie iných skutočností Detail
ZM-01/2018 18.07. IQ ideas 0,00 Nie zodpovedná osoba v oblasti ochrany osobných údajov Detail
758/2018 11.07. Nitriansky samosprávny kraj 1 700,00 Nie Poľovnícke slávnosti 2018 Detail
462018 04.06. KA-STA group, s.r.o. 890,00 Nie získanie Územného rozhodnutia v rámci projektu Bytové domy Radošina II.etapa Detail
624/2018 04.05. Človečina, OZ 10 800,00 Nie divadelné predstavenie - Besame mucho Detail
2459000328 02.05. Komunálna poisťovňa, a.s. 514,40 Áno havarijné poistenie autobus Detail
38737 26.04. Dobrovoľná požiarna ochrana SR 3 000,00 Áno dotácia v sume 3000 EUR Detail
2232018 23.03. KA-STA group s.r.o. 17 910,00 Nie projektová dokumentácia stavby Detail
012018 23.03. Základná organizácia SkZZ14-105 1,00 Nie pozemky p.č.2066/2,2066/3,2066/1 Detail
28022018 28.02. AE group, s.r.o. 13 800,00 Áno komplexná konzultačno-poradenská služba Detail
1192172901260 02.02. Prvá Komunálna Finančná, a.s. 92,00 Nie poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mot.voz. Detail
11-921-72901260 02.02. Prvá Komunálna Finačná, a.s. 92,00 Nie Nissan Detail
ZM-01/2018 22.01. IQ ideas, s.r.o. 0,00 Nie poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov Detail
18122017 22.01. MIRMITECH s.r.o. 0,00 Nie BOZP a OpP Detail
112018 02.01. Michal Rojko 4,08 Áno parc.č.446/35 Detail
1120181 02.01. Michal Rojko a manželka 6,30 Nie parc.č.446/2 Detail

Zobrazujem 1 až 25 z celkových 25 záznamov

Top