Zmluvy


Číslo zmluvyDátum zverej.Zmluvný partnerSuma (EUR)s DPHPredmet 
21122015 21.12. Božena Antalíková 500,00 Áno nebytové priestory - ocelokôlňa Detail
9122015 09.12. WINEGLASS, s.r.o. 1 588,49 Nie nájom priestorov sč. 667 Detail
Union poisťovňa, a.s. 08.12. Union poisťovňa, a.s. 1 237,28 Nie Poistenie majetku Detail
1/2015 26.10. Envimetal, s.r.o. 0,00 Nie výkup separovaného komunálneho odpadu Detail
0759/2015 12.10. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 90 000,00 Áno rozšírenie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania pri týchto materských školách na rok 2015 Detail
27.9.2015 27.09. Ing. Stanislav Antalík 0,00 Nie vecné bremeno Detail
06-2015 02.09. JA-BL-KO 799,00 Áno vyhotovenie žiadosti odplatu Detail
9004/2014 25.06. Ing. Marián Péteri 1 000,00 Nie audit účtovnej závierky Detail
9005/2014 25.06. Ing. Marián Péteri 1 000,00 Nie audit konsolidovanej účtovnej závierky Detail
KaHR-22VS-1001/0264/114 22.06. Ministerstvo hospodárstva SR 0,00 Nie zmena zmluvy v článku 6 Detail
8/1000020040 19.06. Západosloveská vodárenská spoločnosť 0,00 Áno dodávka vody z verejného vodovodu Detail
2015/Vr/Obec Radošina 19.06. BOMAT, s.r.o. 0,00 Áno zber odpadu na spracovanie Detail
KaHR-22VS-1001/0264/114 29.05. Ministerstvo hospodárstva SR 202 233,72 Áno Výdavky projektu a NFP Detail
01042015 21.05. VELDES, s.r.o. 60,00 Áno odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu Detail
05/2015/2 19.05. Ján Maník 5 636,16 Áno rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia Detail
12052015 12.05. CZ CZ Nitra 300,00 Nie odborné prehliadky a funkčné skúšky kamerového systému, záručný a pozáručný servis Detail
Dodatok č. DOD/02-2015//264/2014-IZ-4.0/V 28.04. Ministerstvo práce, soc.vecí a rodiny SR 0,00 Nie Rozpočet projektu Detail
13042015 13.04. CZ CZ Nitra 0,00 Nie technické služby Detail
ZC-1307/15 27.03. Chmelár, spol. s r.o. 597,11 Áno osadenie okien a dverí Detail
25032015 26.03. Tomáš Antalík 0,00 Áno parc.č.104/2 Detail
25022015 09.03. Roman Vatrska a manželka Renáta Vatrsková 850,50 Áno parc. č. 9/4 Detail
Dodatok č. 1 - KaHR-22VS-1001/0264/114 26.02. Ministerstvo hospodárstva SR 0,00 Nie zmena v článku 6 Detail
24022015 25.02. LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 0,00 Áno vydanie stravovacích poukážok- jedálnych kupónov Detail
11022015 25.02. LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 0,00 Áno vydanie stravovacích poukážok - jedálnych kupónov Detail
0056-PRB/2014/Z 04.02. Min.dopravy,výstavby a region.rozvoja SR 0,00 Nie zabezpečenie pohľadávky Detail
2912 19.01. Ing. Peter Lesay 111 308,10 Áno Komunitné centrum Radošina-rekonštrukcia a modernizácia stavieb Detail
1SMPá2014 14.01. STYLE-MONT, s.r.o. 3 000,00 Nie inžinierska činnosť Detail
2014081401 14.01. C.C.C. Banská Bystrica, s.r.o. 6 000,00 Áno nákup komunikačnej infraštruktúry Detail
29122014 13.01. VEN, s.r.o. 14 294,00 Áno nákup špeciálnych strojov, prístrojov ... Detail
632014 13.01. Ing.arch.Maroš Varga 6 000,00 Áno projektová dokumentácia na Komunitné centrum Detail
1642/2013 05.01. MADE, s.r.o. 1 060,00 Áno program Detail
2014081502 02.01. C.C.C. Banská Bystrica, s.r.o. 3 996,00 Nie Komunitné centrum Radošina - nákup interiérového vybavenia Detail

Zobrazujem 1 až 32 z celkových 32 záznamov

Top