Zmluvy


Číslo zmluvyDátum zverej.Zmluvný partnerSuma (EUR)s DPHPredmet 
032012 19.12. PD "Radošinka" 1 851,25 Áno prenájom poľnohospodárskej pôdy Detail
2012003 15.12. Občianske združenie Spokojnosť 0,00 Nie opatrovateľská služba Detail
6122012 13.12. Chmelár, spol. s r. o. 1 039,04 Nie jednokrídlové dvere KD Detail
33/2012-1 29.11. Skládka komunálneho odpadu Bojná, s.r.o. 0,00 Nie služby odberu a zneškodnenie odpadu skládkovaním Detail
29112012 29.11. PAVOS Vodárenská spoločnosť, s.r.o. 150,00 Áno prevádzkovanie splaškovej kanalizácie s ČOV Detail
1213 17.10. Aquaseco, s.r.o. 120,00 Nie rozbor a odber odpadovej vody ČOV Detail
112012 15.10. Ing. Marián Péteri 800,00 Nie audit konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2011 Detail
112012 15.10. Ing. Marián Péteri 1 000,00 Nie audit účtovnej závierky k 31.12.2012 Detail
10102012 12.10. Ing. Marián Péteri 1 000,00 Nie audit účtovnej závierky 2011 Detail
NMS-N12/2012 04.10. Star EU, a.s. 1 500,00 Nie spracovanie 5 následných monitorovacích správ Detail
8026040812 04.09. SPP-distribúcia, a.s. 0,00 Nie odberné plynové zariadenie Detail
7082012 07.08. Markéta Sedláková 6 982,50 Nie parcela č. 101/16 Detail
01/2012 07.08. Miroslav Horváth a manž.Milada Horváthová 3,20 Nie p.č. 22/1 Detail
ZC-0748-12 06.08. Chmelár, spol. s r.o. 3 406,57 Nie vchodové dvere 3 ks Detail
13062012 25.06. Roman Kršák 800,00 Nie sála na 1.poschodí KD+priľahlé priestory Detail
ZC-0720-12 25.06. Chmelár, spol. s r.o. 12 927,59 Nie osadenie okien a dverí Detail
24/2012/08431/M/R 18.05. Cesty Nitra, a.s. 21 492,00 Áno Rekonštrukcia MK Radošina Detail
E-R-01/2012 09.05. Ecocities, s.r.o. 22 900,00 Nie spracovanie Územného plánu Detail
09012012 19.03. INTERPROFIS, s.r.o. 0,00 Nie poradenské služby a technická pomoc Detail
21022012 05.03. RRA Topoľčiansko 500,00 Nie vypracovanie dokumentácie - dotácie Ekofond Detail
29122011 30.01. Dušan Gál, Martina Gálová 279,30 Nie p.č. 196/53 Detail
29122011 30.01. Bystrík Brigan 212,80 Nie p.č. 239/10 Detail
33/2012 03.01. Skládka komunálneho odpadu, r.r.o. 0,00 Nie odber a zneškodnenie odpadu skládkovaním Detail

Zobrazujem 1 až 23 z celkových 23 záznamov

Top