Zmluvy

Detail zmluvy PHZ-OPK1-2019-003064

Typ zmluvy
Zmluva o poskytnutí prostriedkov
Číslo zmluvy
PHZ-OPK1-2019-003064
Názov zmluvy
Zmluva č.PHZ-OPK1-2019-003064 o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtu MV SR
Predmet zmluvy
dotácia na projekt: Požiarna zbrojnica - stavebná úprava, zníženie energetickej náročnosti budovy
Zmluvný partner
Ministerstvo vnútra SR
Adresa
Pribinova ulica 2, 81272, Bratislava
IČO
00151866
Cena (EUR)
30 000,00 bez DPH
Dátum zverejnenia
26. 02. 2020
Platnosť od
11. 02. 2020
Dátum podpisu
11. 02. 2020
Prílohy
Zmluva_c._PHZ_OPK1_2019_003064_11.2.2020.pdf (pdf súbor, 1.9 MB)

Späť

Top