Zmluvy


Číslo zmluvyDátum zverej.Zmluvný partnerSuma (EUR)s DPHPredmet 
3200032 17.03. Dobrovoľná požiarna ochrana SR 3 000,00 Nie dotácia Detail
F404-20-003 16.03. CBC Slovakia, s.r.o. 1,00 Nie servisné práce Detail
OPKZP-PO2-SC211-2018-40 12.03. STUDNICA, n.o. 1 700,00 Nie zabezpečenie poradenstva a realizácia verejného obstarávania Detail
PHZ-OPK1-2019-003064 26.02. Ministerstvo vnútra SR 30 000,00 Nie dotácia na projekt: Požiarna zbrojnica - stavebná úprava, zníženie energetickej náročnosti budovy Detail
FF 404-20-009 26.02. CBC Slovakia, s.r.o. 41,00 Nie Canon IRAC3525i Detail
ZC-2583/20 26.02. Chmelár, s.r.o. 1 677,93 Áno osadiť okná a dvere Detail
1/2020/1 26.02. Mesto Topoľčany 0,19 Nie pozemné komunikácie Detail
12020 26.02. Mesto Topoľčany 1,43 Nie stavebné a vyvlastňovacie konanie Detail
25022020 26.02. KOSTE plus, s.r.o. 0,00 Nie hracie prvky a dopadové plochy detského ihriska Detail
322020 06.02. Mgr. Zuzana Ščasná 2 322,00 Nie p.č. 65/37,p.č. 336/2 Detail
30122019 22.01. SIKOSERVIS, s.r.o. 80,00 Nie preventívne a ochranné služby v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi Detail
30/001/20 13.01. Prima Banka Slovensko, a.s. 200 000,00 Nie poskytnutie úveru Detail
1012020 13.01. Prima Banka Slovensko, a.s. 0,00 Nie úverový účet pre čerpanie a splácanie istiny Detail

Zobrazujem 1 až 13 z celkových 13 záznamov

Top