Zmluvy


Číslo zmluvyDátum zverej.Zmluvný partnerSuma (EUR)s DPHPredmet 
2021159 21.12. OZ Pomoc psíkom 85,00 Nie pomoc psom v núdzi, ich záchrana a starostlivosť ... Detail
1 23.11. MK hlas, s.r.o. 2,40 Nie virtuálny internetový server-zverejňovanie hlásení Detail
11-4-11925 03.11. Union poisťovňa, a.s. 33,30 Áno poistenie majetku Detail
131020211 14.10. Róbert Vlasák, Mgr. Renáta Vlasáková 1 404,00 Nie p.č. 239/9 Detail
13102021 14.10. Vladimír Vlasák 0,00 Áno p.č.98/9,44/4 Detail
1/2021 a 2/2021 04.10. Jozef Balážik 0,00 Áno stavebno-technický dozor Detail
10092021 10.09. Ing. Marián Beňo 1 377,00 Nie parc.č.28/5,28/6 Detail
10920211 10.09. Katarína Nemcová 621,00 Nie parc.č.98/8 Detail
9011/2020 10.09. Ing. Marián Péteri 2 250,00 Nie audit Detail
00311014/000/2021 27.08. INISOFT, s.r.o. 0,00 Nie softvérové produkty a servisná podpora Detail
682021 13.08. COLAS Slovakia, a.s. 210 832,56 Nie práce podľa zmluvy a práce naviac Detail
2572021 25.07. Alexander Szendrei 300,00 Nie umelecký výkon Detail
2172021 22.07. Divadlo Komédie 3 000,00 Nie Panikári Detail
U1642/2013 24.06. MADE, spol. s.r.o. 1 440,00 Áno cena a platobné podmienky Detail
Dodatok č.4 01.06. NATUR-PACK, a.s. 0,00 Nie zabezpečenie systému nakladania s odpadmi Detail
OPKZP-PO2-SC211-2018-40/20 - Dodatok č. 3 01.06. Slovenská agentúra životného prostredia 158 811,08 Nie zníženie výšky nenávratného finančného príspevku Detail
Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-NR-VO-69-2021 01.06. Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 66 972,60 Áno IVECO Detail
Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-NR-VO-69-002/2021 01.06. Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 0,00 Nie príves nákladný Detail
OPKZP-PO2-SC211-2018-40/20 07.05. Slovenská agentúra životného prostredia 0,00 Nie zmena zmluvy odsek 6.13 Detail
Dodatok č.2/OPKZP-PO2-SC211-2018-40/20 04.05. Slovenská agentúra životného prostredia 0,00 Nie Zmena termínu začiatku a ukončenia realizácie Detail
03052021 03.05. GABO, s.r.o. 56 374,15 Áno stavebné úpravy chodníkov v obci Bzince Detail
19042021 20.04. REKONDÍCIA SK, s.r.o. 697 777,77 Áno kúpna zmluva Detail
5202108431 20.04. COLAS Slovakia, a.s. 214 236,78 Nie Obnova MK Ul.Mierova Detail
14042021 14.04. MK hlas, s.r.o. 16,40 Nie virtuálny internetový server Detail
842021 09.04. Andrej Valovič 15 466,00 Nie parc.č. 2066/6 Detail
260320213 07.04. Júlia Ondríková, Jozef Ondrík 11 353,50 Nie parcela č. 62/10 Detail
260320212 07.04. Stanislav Turoň 14 661,00 Nie parc.č. 62/9 Detail
26032021 07.04. Jozef Ondrík, Júlia Ondríková 14 688,20 Nie parc.č. 62/1 Detail
25032021 31.03. Kováč Andrej 17 388,50 Nie parc.č. 2066/11 Detail
2021/01 30.03. RP-Invest s.r.o. 167 169,56 Nie Vodozádržné opatrenia v obci Radošina Detail
UB-01-2021 09.03. Ecocities, s.r.o. 8 300,00 Nie spracovanie územnoplánovacej dokumentácie Detail
Dodatok č.002 08.03. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 0,00 Nie dodávka plynu Detail
1822021 22.02. Veronika Bazalová 21 318,00 Nie parc.č.2066/9 Detail
1122021 15.02. Poľnohospodárske družstvo "Radošinka" 115 764,00 Nie parc.č.1195/189,1195/105,1195/18 súp.č.628 Detail
ZM-01/2021 03.02. IQ ideas, s.r.o. 0,00 Nie stanovenie rozsahu a podmienok na implementáciu Detail
20/2017 dodatok č.3 18.01. Skládka komunálneho odpadu Bojná 0,00 Nie zneškodnenia odpadu skládkovaním Detail

Zobrazujem 1 až 36 z celkových 36 záznamov

Top