Faktúry

Detail faktúry DF2021/517

Typ dokumentu
Faktúra prijatá
Číslo/názov dokumentu
DF2021/517
Popis dokumentu
spracovanie žiadosti o NFP na podporu udržateľnost
a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súv.s pandémio
COVID19
Meno partnera
sCOOLing, s.r.o.
Adresa partnera
Hlavná 132/2, 953 01, Zlaté Moravce
IČO partnera
46340840
Cena s DPH (EUR)
1 998,00
Dátum zverejnenia
22. 02. 2022
Dátum vystavenia faktúry
Dátum splatnosti faktúry
Dátum doručenia faktúry
02. 12. 2021
Identifikácia objednávky
Identifikácia zmluvy

Späť

Top