Zber odpadov 2023

Zber papiera -                              25.01.2023            01.03.2023

Zber skla -                                    09.01.2023            10.02.2023            17.03.2023

Zber plastových fliaš, plastov - 31.01.2023            14.03.2023

Zber kovov -                                18.01.2023             01.03.2023

Od 1.4.2023 by sme mali prejsť na nový harmonogram zberu separovaného odpadu, o ktorom Vás budeme informovať po stanovení podmienok zberu firmou Marius Pedersen, a.s. Piešťany.

Top