Ako získať informácie

Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie

1. osobne - v podateľni Obecného úradu, Školská 416, Radošina, v dňoch:

Otváracie hodiny
pondelok:8:00 hod. – 12:00 hod.12:30 hod. – 15:30 hod.
utorok:8:00 hod. – 12:00 hod.12:30 hod. – 15:30 hod.
streda:8:00 hod. – 12:00 hod.12:30 hod. – 17:00 hod.
štvrtok:8:00 hod. – 12:00 hod.12:30 hod. – 15:30 hod.
piatok:8:00 hod. – 12:00 hod.


2. písomne – poštou alebo v podateľni Obecného úradu, Školská 416, Radošina,

3. prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: ou@radosina.skstarosta@radosina.sk

 

 

Top