Radošina - Kontakty

Kontakty

Obec Radošina - Obecný úrad
Školská 416
956 05


tel.: 038 53 98 184, 53 99 104 (ústredňa)

ou@radosina.sk
Banka: VÚB Topoľčany
Účet: SK93 0200 0000 0000 0222 2192
IČO: 00311014
DIČ: 2021315560

Starosta obce
Ing. Bohuš Bartošek
tel.: 038 53 99 104
mobil: 0911 662 645  
starosta@radosina.sk

Ekonóm obecného úradu
Eva Chromá
tel.: 038 53 99 103, 53 99 104
ekonom@radosina.sk

Sekretariát
Mgr. Iveta Chochulová
tel.: 038 53 98 184, 53 99 104
ou@radosina.sk

Správa daní a poplatkov
Mgr. Mária Lipárová
tel.: 038  53 99 104
dane@radosina.sk

Matrika
Bc. Iveta Pospíšeková
tel.: 038 53 99 105, 53 99 104
matrika@radosina.sk

Technický pracovníci
Juraj Masrna,  tel.: 0905 256 613 - správa Kultúrneho domu

Jozef Baláž, tel.: 0911 927 668 - správa ČOV

Marián Bernát, tel.: 0905 227 203