Radošina - Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

Predĺženie platnosti Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Radošina na roky 2014-2020 aj na roky 2021-2023 bolo schválené uznesením č. 15 bod A/2 dňa 23.9.2020.

https://www.radosina.sk/fileadmin/radosina/subory/samosprava/uznesenia/uznesenie_2018-2022/Uznesenie_c._15-2020.pdf