Zápis úmrtia do matriky

01. 01. 2016

 

Úmrtie občana je potrebné nahlásiť na matričnom úrade, kde nastala udalosť. Matrika zapíše úmrtie do knihy úmrtí a vystaví úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb. Na požiadanie vystaví potvrdenie o vybavovaní pohrebu pre zamestnávateľa.

Potrebné doklady

Doba vybavenia

Poplatok

  • List o prehliadke mŕtveho - vystaví lekár
  • Občiansky preukaz zomrelého
  • Vojenskú knižku ak ju zosnulý vlastní

na počkanie

  • bez poplatku
  • Potvrdenie o vybavovaní pohrebu pre zamestnávateľa 5€.

 

 


Top