Určenie otcovstva pred alebo po narodení dieťaťa

01. 01. 2016

Ak rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, môžu pred narodením alebo po narodení dieťaťa určiť k dieťaťu otcovstvo súhlasným vyhlásením.

Potrebné doklady

Doba vybavenia

Poplatok

  • Občiansky preukaz matky a otca
  • Právoplatný rozsudok o rozvode matky (ak je rozvedená)

na počkanie

bez poplatku


Top