Organizovanie občianskych obradov

01. 01. 2016

Občianskymi obradmi sa rozumejú sobáše, jubilejné sobáše a pohreby. Občan svoje požiadavky na organizovanie občianskeho obradu môže nahlásiť ústne na Obecnom úrade v Radošine, matričnom úrade.

Potrebné doklady

Doba vybavenia

Poplatok

Špecifikácia požiadaviek na občiansky obrad

na počkanie

bez poplatku


Top