Vydávanie voličských a hlasovacích preukazov

06. 05. 2009

Voličský alebo hlasovací preukaz vystaví Obecný úrad na požiadanie občanovi, ktorý sa v čase konania volieb/referenda nebude nachádzať v mieste trvalého pobytu. S voličským/hlasovacím preukazom sa môže zúčastniť volieb kdekoľvek na území Slovenskej republiky.

Potrebné doklady:

Platný občiansky preukaz ( alebo potvrdenie o OP vydané políciou ), prípadne splnomocnenie s overeným podpisom,  

Vybavuje:

Obecný úrad Radošina, Školská 416, 956 05 Radošina
p. Iveta Pospíšeková
tel: 038 53 98 184
matrika@radosina.sk


Top