Radošina - Detail

Prihlásenie na prechodný pobyt

29. 06. 2016

Pri hlásení prechodného pobytu platia všeobecné podmienky:

Vybavuje:

Obecný úrad Radošina, Školská 416, 956 05 Radošina
Bc. Iveta Pospíšeková
tel: 038 53 98 184
matrika@radosina.sk