Potvrdenie o trvalom/prechodnom pobyte

29. 06. 2016

·         Občan môže požiadať o vydanie potvrdenia o trvalom pobyte alebo o prechodnom pobyte evidovanom na území SR alebo o vydanie potvrdenia o ohlásení „trvalého“ alebo prechodného pobytu v zahraničí osobne na príslušnej ohlasovni alebo elektronicky prostredníctvom elektronických služieb centrálnej ohlasovne. Uvedené potvrdenia ohlasovňa občanovi vydá na požiadanie kedykoľvek, nie len bezprostredne pri hlásení niektorého z uvedených pobytov. Za vydanie potvrdenia o pobyte je občan povinný uhradiť správny poplatok vo výške 5 EUR. Ak o vydanie potvrdenia o pobyte občan požiada on-line cez elektronickú službu centrálnej ohlasovne, správny poplatok sa znižuje o 50%, občan je povinný uhradiť správny poplatok vo výške 2,50 EUR

Vybavuje:

Obecný úrad Radošina, Školská 416, 956 05 Radošina
Bc. Iveta Pospíšeková
tel: 038 53 98 184
matrika@radosina.sk


Top