Radošina - Civilná ochrana obyvateľstva

Civilná ochrana obyvateľstva

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

Maximálna teplota
2. stupeň
Maximálna teplota vzduchu v rozpätí od (Teplota, > 35ºC):

3. stupeň
Dlhodobé dosahovanie maximálnej teploty vzduchu v rozpätí od (Teplota, > 40ºC):

Minimálna teplota
2. stupeň
Dosiahnutie minimálnej teplote vzduchu(M2, < 20ºC). Silný mráz:

3. stupeň
Minimálnej teploty vzduchu (M3, < 30ºC). Veľmi silný mráz:

Vietor
2. stupeň
Výskyt silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť (V2, priemer > 20
m/s alebo nárazy > 25 m/s):

3. stupeň
Výskyt mimoriadne silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť (V3,
priemer > 25 m/s alebo nárazy > 35 m/s):

Snehové jazyky a záveje
2. stupeň
Intenzívna tvorba snehových jazykov a závejov:

3. stupeň
Mimoriadne intenzívna tvorba snehových jazykov a závejov:

Sneženie
2. stupeň
Silné sneženie pri ktorom spadne S2, > 20 cm nového snehu za 12h:

3. stupeň
Mimoriadne silné sneženie pri ktorom spadne S3, > 30 cm nového snehu za 12h:

2. stupeň
Intenzívna tvorba poľadovice:

3. stupeň
Mimoriadne intenzívna tvorba poľadovice:

Búrky
2. stupeň
Výskyt silných búrok spojené prívalové zrážky s úhrnmi (BD2, >30mm za 1h) a nárazy
vetra s rýchlosťou (BV2, >25m/s):

3. stupeň
Výskyt mimoriadne silných búrok spojené s prívalovými zrážkami s úhrnom (BD3, 40 mm
za 1h) a nárazmi vetra s rýchlosťou (BV3, >35 m/s):

Dážď
2. stupeň
Výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom zrážok (D2, > 50mm za 12h):
v prípade kritického nedostatku času:

Zanechať akékoľvek činnosti a rýchlo sa odobrať na bezpečné (kopec, vyšší svah a pod.) alebo
vopred určené miesto.
pokiaľ máte dostatok času:

3. stupeň
Výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom (D3, > 70mm za12h):

Hmla
2. stupeň

Výskyt silných hmiel s dohľadnosťou (H2, < 300m):
Ak viditeľnosť nepovoľuje ísť rýchlejšie ako 20 km/hod. a keď nie je možné rozoznať okraj cesty
odstavte vozidlo. Na diaľniciach vyhľadať najbližšie odpočívadlo a počkať kým sa hmla
rozplynie.
3. stupeň
Výskyt mimoriadne silných hmiel (H3, < 100m):

Obmedziť jazdu vozidlom z bezpečnostných dôvodov.