Ostatné kultúrne pamiatky

Domov dôchodcov

Budova bývalého chudobinca a špitálu bola postavená v druhej polovici 18. storočia. Jedná sa o klasicistickú prízemnú budovu s obdĺžnikovým pôdorysom. Neskoršie bola budova čiastočne rozšírená smerom do záhrady.. Od roku 1992 je v budove , ktorá slúžila rôznym účelom umiestnený Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb. Pred budovou stojí kamenný kríž z roku 1799.

Kaplnka Panny Márie

Pri Behynciach  v polohe Dolné diely stojí v poli malá murovaná kaplnka zasvätená Panne Márii. Má obdĺžnikový pôdorys s polygonálnym uzáverom. Interiér kaplnky má polooblúkovitý strop a murovanú oltárnu menzu, nad ktorou je umiestnený novší obraz Piety. Klasicistická stavba je datovaná do prvej polovice 19. storočia.

Božia muka

Na ľavej strane štátnej cesty Radošina – Nitrianska Blatnica oproti areálu poľnohospodárskeho družstva stojí murovaná muka obdĺžnikového pôdorysu  postavená na spôsob kaplnky . V prednej časti má výklenok – niku s oknom, plochý štít s orámovaním v tvare polooblúka je ukončený železným krížom. Súčasťou muky bola plastika Piety so zobrazením Panny Márie s mŕtvym, z kríža sňatým Ježišom v náručí. Plastika je na neznámom mieste. Súčasťou kaplnky je novší obraz Piety.

Lurdská jaskyňa

Naľavo od kostola Najsvätejšej Trojice stojí jaskyňa Preblahoslavennej Panny Márie Lurdskej. Jaskyňa je postavená z kameňa krasového pôvodu a je uzavretá železnou mrežou. V jaskyni je umiestnená socha Panny Márie Lurdskej a sv. Bernadetty. Na stene jaskyne sú umiestnené votívne – ďakovné tabuľky. Jaskyňu postavila Slovenská katolícka mládež z peňazí za divadelné predstavenie. Vysvätená bola 22. mája 1949.

Pomník Najsvätejšej Trojice z roku 1856 a pomník sv. Jána Nepomuckého z roku 1770 sa nachádza v areáli kostola .

V centre obce stojí pomník sv. Floriána a sv. Vendelína z roku 1884.

Pomník Ružencovej Panny Márie z roku 1896
Na okraji gaštanového sadu stojí na umelo navŕšenom pahorku na vysokej pätke štvorcového pôdorysu pomník Ružencovej Panny Márie.
    
Pomník Ježišovho krstu so sv. Jánom Krstiteľom
Plastika Ježišovho krstu so sv. Jánom Krstiteľom z roku 1871. Okolo pomníka je nízka železná ohrada. Zobrazenie krstu sa vyskytuje už od 2 storočia. Skrz krst vošiel zomrelý do večného života. Štátna cesta vedúca pri pomníku bola vybudovaná v rokoch 1890 – 1892. Niže pomníka vľavo od štátnej cesty je prameň pitnej vody.

Kríž v polohe Oponická rúbaň v lese  smerom na Piešťany stojí kamenný na počesť zavraždeného príslušník šľachtickej rodiny Aponi.

Kríž pred domovom dôchodcov, do podstavca s jednoduchým orámovaním je vyrytý rok postavenia kríža 1799.

Budova Klubu mladých

Budova Klubu mladých je jednoposchodová budova, v ktorej pod vedením Stanislava Štepku v roku 1967 vznikol Klub mladých. V budove je zachovaný interiér prvej scény Radošinského naivného divadla. V súčasnosti má budovu v prenájme Občianske združenie Hlavina. Prízemie budovy je využívané ako sklady kulís a kostýmov, na poschodí  je miestnosť „divadielka“ a spoločenská miestnosť.

Lurdská jaskyňa
socha Jána Nepomuckého
socha Najsvätejšej Trojice
pomník padlým
Top