Radošina - Kaplnka Svätého kríža

Kaplnka Svätého kríža

Pri vstupe do areálu kostola Najsvätejšej Trojice stojí renesančná kaplnka Svätého kríža (uvádza sa aj ako kaplnka Panny Márie), ktorá existovala už v roku 1636. V 18. storočí bola zbarokizovaná. Ide o stavbu, ktorá má obdĺžnikový pôdorys s rovným uzáverom. Zaklenutá je valenou klenbou s podkasanými lunetami. V priečelí je zalamovaný štít, so železným krížom a dvoma okrúhlymi okienkami, na kaplnke sú dva obdĺžnikové obloky zakončené oblúkmi.

Kaplnka Svätého kríža