Radošinské naivné divadlo

Radošinu najviac preslávilo Radošinské naivné divadlo. Vzniklo na prvý vianočný sviatok - 25. decembra 1963, teda práve na Božie narodenie zásluhou Radošinčana Stanislava Štepku. Radošinské naivné divadlo - originálne slovenské autorské divadlo, ktoré si nielenže vydobylo nevšednú popularitu, ale stalo sa v očiach svojich divákov doslova národným divadlom. Od svojho vzniku sú predstavenia RND permanentne vypredané, všetky hry dosahujú nadpriemernú reprízovosť ( Jááánošííík - 610, Človečina - 344, Ženské oddelenie - 351, Čierna ovca - 314, Pavilón B - 270 atď.) a vyvolávajú pozitívne ohlasy nielen u divákov, ale aj u kritiky. Svoju živnú pôdu RND nachádzalo a tuším aj našlo v miestnom ľudovom humore, ale najmä v svojráznom spôsobe nazerania na svet, k čomu autor spočiatku využíval radošinské ochotnícke herecké zdroje, ale i vtipný západoslovenský dialekt. Práve originálny, naivný spôsob nazerania na život a svet, pesničková tvorba a ľudový humor sa neskôr stali najcharakteristickejšími poznávacím znakmi poetiky Radošinského naivného divadla. Po sedemročnom pôsobení RND v Radošine (1963 - 1970) súbor prešiel, či skôr musel prejsť (na začiatku sedemdesiatych rokov nebol politicky žiadúci v Topoľčianskom okrese), do Bratislavy, vystriedal niekoľko pôsobísk, kým si našiel stálu scénu v bratislavskom Dome odborov, kde ako stála scéna mestskej časti Bratislava - Nové Mesto pravidelne pôsobí dodnes.   Radošinské naivné divadlo je aj zájazdovým divadlom, t.j. chodí za svojím divákom. Má roky budovanú sieť svojich stálych scén na Slovensku i v Českej republike. S nevšedným ohlasom sa stretli predstavenia RND v Taliansku, Rakúsku, Nemecku, Maďarsku,  v bývalej Juhoslávii, USA, Kanade aj Austrálii.

Umeleckým vedúcim súboru  je dramatik, textár, scenárista, herec, režisér - Stanislav Štepka.
Narodil sa 26. júla 1944 v Radošine. Roku 1965 absolvoval štúdium na Pedagogickej fakulte v Nitre a novinárstvo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1977), v rokoch 1964-1969 bol učiteľom v Bojnej, 1970-1975 redaktorom Učiteľských novín v Bratislave, 1976-83 redaktorom zábavných programov v Československom rozhlase v Bratislave; od 1983 sa profesionálne venuje divadlu a spisovateľskej práci; je zakladateľom a umeleckým šéfom Radošinského naivného divadla (1963).

Významnou tvárou divadla bola aj Radošinčanka Katarína Kolníková. Narodila sa  20. apríla 1921 v Radošine    Celý svoj život obetovala divadlu. Ako radošinská ochotníčka hrala v hrách v sedemnástich hrách.   Od roku 1971 bola členkou Radošinského naivného divadla, účinkovala aj v rozhlase , televízií, filme a v kabaretných programoch. Zomrela v Radošine 29. mája 2006.

16.10. 1999 bola Stanislavovi Štepkovi, Kataríne Kolníkovej a Radošinskému naivnému divadlu, zatiaľ ako jediným nositeľom udelená Cena obce Radošina.

Zdroj: www.rnd.sk

Radošinské naivné divadlo
Top