Knižka o Radošine

Knihu vydal Obecný úrad Radošina v decembri 2002

Je to dielom kolektívu autorov a obsahuje nasledovné kapitoly:

Marián Klčo: Praveké a včasnohistorické osídlenie Radošiny
PhDr. Ján Lukačka : Radošina v stredoveku
Mgr. Helena Grežďová : Radošina v rokoch 1526 - 1918
PhDr. Oľga Kvasnicová : Radošina po roku 1918
Mgr. Miroslav Kollár: Zemianske a libertínske rody Radošiny
Mgr. Helena Grežďová : Z cirkevných dejín obce
Marián Klčo: Miestne pamiatky
PhDr. Blažena Šmotláková: Ľudová kultúra
PhDr. Oľga Kvasnicová, Mgr. Mária Escherová, Stanislav Vlasák: Spolky a spoločenské organizácie
Ing. Pavol Hauptvogel, PhD. : Prírodné pomery a ochrana životného prostredia
Stanislav Štepka: Radošina, divadlo, kultúra /a kúsok srdca navyše/
Mgr. Gabriela Chochulová: Z histórie škôl
Kolektív: Osobnosti
Stanislav Štepka: Prvé roky a kroky radošinského futbalu
Jozef Vičan: Šport v Radošine od druhej polovice 20. storočia.

Grafická úprava: Svetozár Mydlo
Jazyková redaktorka Anna Blahová
Tlač: Telem K M a.s. Liptovský Mikuláš,
Koordinátor projektu: Mária Escherová

Knižka má stotridsať strán formátu A4,

V roku 2008 sa Knižka o Radošine stala víťazom v súťaži  o najlepšiu monografiu regiónu Topoľčany organizovanej Národopisným odborom Matice slovenskej v spolupráci s Tribečským múzeom v Topoľčanoch. Do súťaže sa v roku 2008 zapojilo vyše dvadsať obcí regiónu Topoľčany.

Knižka o Radošine zaujala nielen odborníkov, ale našla si široký okruh svojich čitateľov  aj v laickej verejnosti nielen v Radošine a jej okolí. Pozitívne ohlasy sme na ňu zaznamenali aj z viac či menej vzdialeného zahraničia, stala sa tiež významným prameňom mnohých seminárnych a záverečných prác študentov. Celý jej náklad  je vypredaný.

V súčasnosti sa pripravuje druhé doplnené vydanie.

Top