Radošina - Detail

Zber veľkoobjemového odpadu

18. 10. 2021

Dňa 3. novembra  2021 sa uskutoční zber veľkoobjemového odpadu

Nepatria sem -  pneumatiky, nebezpečné látky, drevo, železo a separovaný odpad.

 

Miesta umiestnenia veľkoobjemových kontajnerov:

Radošina -  Družstevná – pri bývalom liehovare

Bzince -  na otoči pri škole