Zber veľkoobjemového odpadu

08. 06. 2020

Dňa 10. júna  2020 v čase od 8.00 hod. do 18.00 hod.  sa uskutoční zber veľkoobjemového odpadu

Nepatria sem -  pneumatiky, nebezpečné látky, drevo, železo a separovaný odpad.

 

Miesta umiestnenia veľkoobjemových kontajnerov:

Radošina -  pri železničnej stanici

Bzince -  na otoči pri škole


Top