Zber veľkoobjemového odpadu

15. 10. 2019

Dňa 23. októbra  2019 sa uskutoční zber veľkoobjemového odpadu

Nepatria sem -  pneumatiky, nebezpečné látky, drevo, železo a separovaný odpad.

 

Miesta umiestnenia veľkoobjemových kontajnerov:

Radošina -  pri železničnej stanici

Bzince -  na otoči pri škole


Top