Zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu

14. 10. 2020

Dňa 22.10.2020  je v našej obci zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu

 

Zbiera sa:

·   nepoškodené, nerozobraté elektrické zariadenia používané v domácnosti - chladničky a mrazničky, televízory, mikrovlnky, práčky, elektronika, počítače, myši, tlačiarne a pod.

·        nepoškodené žiarivky, neónové trubice

·        motorové a prevodovkové oleje, mazivá a pod.

·        farby, lepidlá a živice v tuhom stave a označené obaly z nich

·        nepoškodené batérie a akumulátory používané v automobiloch, suché galvanické články a pod.

 

Daný odpad vyložte pred svoje domy najneskôr do 7.00 hod.

 

Nezbiera sa:   

·        rozobraté elektrospotrebiče a ich časti

·        tekuté odpady, chemikálie, hnojivá a pod.

·        niklovo kadmiové batérie

·        pneumatiky

·        kryty z pouličného osvetlenia

·        kuchynské oleje

·        azbest

 


Top