Zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu

05. 04. 2019

Dňa  10. apríla 2019  od 7.30-15.00 hod. bude v našej obci  

zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu.

Uvedený odpad vyložte pred svoje domy.

Zbiera sa:

-  nepoškodené žiarovky, neónové trubice

-  nerozobraté chladničky a mrazničky

-  motorové a prevodovkové oleje, mazivá a pod., farby, lepidlá a živice

- nepoškodené batérie a akumulátory používané v automobiloch, suché galvanické články   a pod.

- nepoškodené elektrické zariadenia- televízory, mikrovlnky, práčky, elektronika, počítače, myši, tlačiarne

- všetky tekuté a polotuhé látky musia byť v uzavretej plastovej alebo kovovej nádobe, označenej názvom látky.

Z technických príčin nie je možné odobrať odpady, ktorých zloženie a pôvod nie sú známe.


Top