Zber konárov

10. 02. 2021

Oznamujeme občanom, ktorí začali orezávať   stromy v záhradách, že môžu zavolať na Obecný úrad a požiadať o pristavenie vlečky pred svoj dom na naloženie konárov  na tel. č. 0911/ 662 645  - Ing. Bartošek.

Po naložení konárov  zo stromov občanom na vlečku, zabezpečíme ich odvoz.

 

 


Top