Výzva na predkladanie projektových návrhov - žiadosti o dotáciu

31. 01. 2023

Na úradnej tabuli bola zverejnená Výzva na predkladanie projektových návrhov žiadosti o dotáciu

https://www.radosina.sk/fileadmin/user_upload/Vyzva_na_predkl._Projektovych_navrhov_-_ziadosti_o_dotaciu.pdf

 

 


Top