Vývoz odpadu

26. 05. 2020

Oznamujeme občanom, že od júna 2020  musí byť na smetnej nádobe TKO nová nálepka platná na rok 2020, inak Vám smetná nádoba spoločnosťou Marius Pedersen a. s. nebude vyvezená.  

Zaplatiť za vývoz TKO ako aj daň z nehnuteľností môžete na Obecnom úrade počas úradných hodín.


Top