Vývoz konárov

13. 03. 2023

Oznamujeme občanom, ktorí začali orezávať   stromy v záhradách, že môžu volať       na Obecný úrad a požiadať o pristavenie vlečky pred svoj dom na naloženie konárov   na tel. č. 0905/ 256 613 – p. Masrna.

Po naložení konárov  zo stromov občanom na vlečku, zabezpečíme ich odvoz a likvidáciu.


Top