Výsledky referenda v obci Radošina

24. 09. 2010

Výsledky referenda v obci Radošina 18.9.2010

     Okrsok č.1

      Radošina

 Okrsok č. 2

    Bzince

  Spolu

Počet občanov zapísaných do zoznamu na hlasovanie

       1 481

     173

 1 654

Počet občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky

          319

       33

    352

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov

          319

       33

    352

Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov

          314

       33

    347

Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov

              5

         -

        5

 

Okrsok č. 1 - Radošina

otázka

ÁNO

NIE

č. 1

  294

  18

č. 2

  304

    8

č. 3

  301

  10

č. 4

  282

  21

č. 5

  221

  72

č. 6

  243

  39

 

Okrsok č. 2 - Bzince

otázka

ÁNO

NIE

č. 1

     30

    2

č. 2

     32

    -

č. 3

     31

    1

č. 4

     30

    2  

č. 5

     25

    7

č. 6

     25

    4


Top