Výdaj jódových profilaktík

11. 08. 2022

Dňa 11. augusta 2022  začína výdaj nových jódových profylaktík.

Výdaj sa uskutoční na Obecnom úrade v Radošine v pracovných dňoch v úradných hodinách.

Obyvatelia s trvalým pobytom v obci Radošina si prevezmú nové dávky profylaktík na základe predloženého občianskeho preukazu. Jeden občan môže prevziať profylaktika aj pre ostatných rodinných príslušníkov, prevzatie potvrdí podpisom vo výdajných hárkoch.

Výdaj sa uskutočňuje bezplatne.

Staré jódové profylaktika môžu občania odovzdať pri preberaní nových .

ZŠ s MŠ  a organizácie -  pol balenia na osobu.

Telefonický kontakt pre poskytnutie informácií k výdaju: 038 5399105


Top