Vinš

22. 12. 2016

Všetkým občanom Radošiny a Bziniec prajeme prežitie pokojných Vianočných sviatkov v kruhu svojich rodín a blízkych a  do roku 2017 zdravie, rodinnú pohodu a úspechy v osobnom aj pracovnom živote.

 

                                                                              Starostka obce a pracovníci Obecného úradu

 


Top