Uznesenie ÚVK

18. 11. 2010

Na základe Uznesenia Ústrednej volebnej komisie o zabezpečení informovania občanov Vám oznamujeme: 

Tretie osoby (vrátane kandidátov) sa môžu zúčastniť na sčítavaní hlasov okrskovými volebnými komisiami na základe povolenia okrskových volebných komisií a pri sčítavaní hlasov miestnymi volebnými komisiami na základe povolenia Ústrednej volebnej komisie.“

- okrsková volebná komisia pre volebný obvod č. 1 bude v deň volieb 27.11.2010 zasadať v Kultúrnom dome v Radošine

- okrsková volebná komisia pre volebný obvod č. 2 bude v deň volieb 27.11.2010 zasadať v Kultúrnom dome v Bzinciach

 

 


Top