Radošina - Detail

Sviatočný vinš

21. 12. 2022

Prichádza sviatočný čas, na ktorý sa dlho teší každý z nás. Vôňa koláčov vôkol sa rozlieha, Vianočnej nálade každý z nás podlieha.
Zabudnime na smútok, zanechajme zvady, buďme k sebe milí, dobrí a majme sa radi. Prišiel čas Vianočný, zvonček tíško cinká, každému sa splní túžba, aspoň malilinká.
Šťastné a veselé želajme si spolu, a potom spoločne k  Štedrovečernému stolu.

Veľa šťastia, zdravia v Novom roku 2023 praje starosta a kolektív pracovníkov OU