Radošina - Detail

Stavebné pozemky v Bzinciach

20. 05. 2020

Na základe záujmu občanov Bziniec bol vyhotovený geometrický plán, ktorým bolo z obecnej parcely č. 62/1 v Bzinciach vytvorených šesť stavebných pozemkov vhodných na výstavbu rodinných domov. Žiadame preto občanov, ktorí majú záujem o stavebné pozemky v Bzinciach, aby svoje žiadosti doručili na Obecný úrad. Podrobné informácie získate na Obecnom úrade.