Radošina - Detail

Šťastné a veselé ...........

17. 12. 2019

Na Vianoce, keď všetko stíchne a v  srdciach ľudí zastaví sa čas, nech pokoj do duší nám láska vdýchne a šťastie nech je v každom z nás....

Krásne Vianoce a šťastný nový rok praje kolektív pracovníkov Obecného úradu Radošina