Slávnostné posedenie - mesiac úcty k starším

22. 10. 2019

Základná organizácia Jednoty dôchodcov v Radošine a Obecný úrad Radošina pozývajú všetkých dôchodcov na slávnostné posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Stretnutie sa uskutoční v piatok dňa 25. októbra 2019 v svadobke kultúrneho domu v Radošine o 16.00 hod. O kultúrny program a občerstvenie je postarané. Všetci ste srdečne vítaní.


Top