Radošinské divadlo 1920 – 2010

11. 05. 2010

V týchto dňoch  autori dokončujú reprezentačnú publikáciu Radošinské divadlo 1920 – 2010, ktorá zachytáva slávnu históriu radošinského divadelníctva od prvej hry Ferka Urbánka z roku 1920 Hrob lásky až po poslednú hru Stanislava Štepku, ktorú práve pripravuje radošinská Hlavina, Ako som vstúpil do seba. Knižka by mala vyjsť v tento rok, presnejšie 11. septembra t. r. Pri príležitosti 90. výročia vzniku divadla v Radošine pripravujeme v radošinskom kultúrnom dome slávnostné stretnutie všetkých tých, čo sa podieľali na rozvoji divadelnej kultúry v obci. Keďže je spomínaná publikácia v závere autorských príprav, chceme poprosiť všetkých divadelníkov – ochotníkov o spoluprácu, teda čo by mohli prispieť do publikácie svojimi spomienkami, ale aj fotografiami, plagátmi, starými vstupenkami, pozvánkami, bulletinmi k predstaveniam, ale aj adresami ochotníkov, a tak osobne pomôcť pri tvorbe knihy, ale aj prispieť k zachovaniu jedinečných dokladov z histórie divadelníctva v našej obci, ktorú na Slovensku tak jedinečne preslávilo práve divadlo. Spomínané dokumenty, ktoré vám po spracovaní ihneď vrátime, treba poskytnúť do 31. mája t. r., kedy je aj uzávierka publikácie. Dokumenty a informácie možno poskytnúť osobne na Obecnom úrade v Radošine JUDr. M. Escherovej, alebo e mailom na escherova@radosina.sk. Prispejete tak k tomu, aby zamýšľaná publikácia Radošinské divadlo 1920 – 2010 mohla aj vaším pričinením dôsledne  zaznamenať nevšedne bohatú históriu radošinského divadla. Pripravované oslavy 90. výročia vzniku divadla v Radošine sú naplánované na sobotu 11. septembra 2010 v radošinskom kultúrnom dome za účasti radošinských divadelných ochotníkov, pozvaných hostí, ale aj súborov Hlavina a Radošinského naivného divadla, o čom vás ešte včas budeme informovať. Ďakujeme vám za ochotu a tešíme sa na septembrové stretnutie.

 

Obecný úrad Radošina a Občianske združenie Hlavina

 


Top