Prihláška do letného tábora v Patinciach

20. 05. 2022

Oznamujeme rodičom detí od 6 – 15 rokov, že OU Radošina organizuje detský letný tábor v čase od 3.-8. júla   2022 v Patinciach

Poplatok za dieťa s trvalým pobytom v obci Radošina a Bzince a  navštevujúcim ZŠ v Radošine je 130,-€, dieťa z inej obce, mesta - 170,-€.

Dieťa do letného tábora je možné prihlásiť na OU v Radošine od 23.mája, kde zákonný zástupca dieťaťa vyplní prihlášku a ostatné náležitosti.

Prihlášku do letného tábora je potrebné odovzdať čo najskôr, nakoľko je obmedzený počet detí.

Záväznú prihlášku a ostatné doklady si môžete vytlačiť v priložených súboroch.


Súbory:
Súbor12.5 K
Súbor14.1 K
Súbor21 K
Súbor15.6 K
Súbor13.2 K
Súbor31 K
Top