Premietanie kina - prírodný amfiteáter

22. 07. 2022

22.7.2022 v piatok  o 21.00 hod  pre deti  -  Princ Krasoň

23.7.2022 v sobotu sa nepremieta- koná sa pivný festival


Top